‘Wij zorgen voor nette tekeningen die leesbaar zijn voor iedereen’

Als u wilt verbouwen of als u een vergunning nodig heeft dan zijn daar vaak (digitale) tekeningen voor nodig. Simpelweg omdat het niet praktisch is om tekstueel uit te schrijven wat er moet gebeuren. Wij zien tekenwerk altijd als communicatiemiddel het doel van de tekening is om een boodschap over te brengen. Voor iedere situatie en fase schatten wij in hoeveel informatie er gewenst is zodat er nooit meer tijd wordt besteed aan een tekening dan nodig.

Vaak heeft u al een idee bij het ontwerp van uw verbouwing, wij assisteren bij het uitwerken van dit ontwerp en vullen (waar nodig) de vraagtekens in. Heeft u nog geen idee, dan kunnen wij altijd een voorstel doen welke we later bijschaven tot het ontwerp precies voldoet aan uw wensen.

Omdat wij veel kennis hebben van de regelgeving en bouwkundige mogelijkheden kunnen wij het ontwerp al in een vroeg stadium bijsturen om zo kosten te besparen of de haalbaarheid te vergroten.

Wij werken alles in een 3D (BIM) model uit dat gedeeld kan worden met andere partijen. Op deze manier onderschrijven we de kracht van het samenwerken: Iedereen werkt mee in het model en zo worden knelpunten in de uitvoering voorkomen.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een offerte.