Privacy verklaring van MakeoverGroep, eigenaar van www.vergunningwinkel.nl en www.makeovergroep.nl.
MakeoverGroep, gevestigd aan Beets 51, 1475 JD te Beets, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
MakeoverGroep
Beets 51
1475 JD Beets
085 0604 139
info@makeovergroep.nl
Gegevensverwerking
MakeoverGroep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW-nummer
 • Burgerservicenummer
 • KVK-nummer
 • Werkervaring en genoten opleidingen (uitsluitend van sollicitanten en eigen medewerkers)
Wanneer u MakeoverGroep opdracht geeft voor het uitvoeren van bouwkundig advies, het opstellen van tekeningen of het aanvragen van een omgevingsvergunning houdt dit tevens in dat u toestemming geeft voor het verwerken en opslaan van uw gegevens.
Het verstrekken van (één of meerdere van) deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van onze diensten. Dit heeft grotendeels te maken met de noodzaak van communicatie tussen MakeoverGroep en haar (potentiële) klanten.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Het maken van contact (via bezoek, telefoon of e-mail) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informatieverschaffing, bijvoorbeeld om u te kunnen informeren over wijzigingen m.b.t. onze diensten
 • In situaties waarin wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals het doen van belastingaangifte.
 • Bij het aanvragen van (omgevings)vergunningen.
 • U te kunnen uitnodigen of selecteren bij een sollicitatieprocedure.
Deze persoonsgegevens zijn terug te vinden in e-mails, tekeningen, berekeningen en/ of aantekeningen van medewerkers van MakeoverGroep.
De belangrijkste persoonsgegevens worden in ons automatiseringssysteem opgeslagen. Daardoor kunnen wij snel informatie opzoeken of aanpassen aan een veranderde situatie. Wachtwoorden reguleren de toegang.
Het systeem van MakeoverGroep is niet gekoppeld aan andere geautomatiseerde systemen. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.
Bewaartermijn
De persoonlijke gegevens van klanten van MakeoverGroep worden tenminste bewaard gedurende de tijd dat zij gebruik maken van onze diensten. Na afloop van onze dienstverlening zijn uw gegevens gekoppeld aan een project. MakeoverGroep archiveert al haar projecten, uw gegevens kunnen dan ook opgenomen worden in onze archieven. CV’s en motivatiebrieven van sollicitanten verwijderen wij bij een afwijzing na 4 weken.
Gegevensverstrekking
MakeoverGroep verstrekt uw gegevens uitsluitend en alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Recht op inzage en wijziging
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Bovendien heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MakeoverGroep. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij van u over beschikken in een computerbestand naar u of een ander (door u genoemde organisatie) te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@makeovergroep.nl. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
MakeoverGroep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Beveiliging persoonsgegevens
MakeoverGroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.
MakeoverGroep heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
 • Gebruik van wachtwoorden
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • Dagelijkse updates van de virusscanner
 • Updates van onze software worden z.s.m. verwerkt
 • Toegang tot persoonsgegevens is alleen mogelijk voor werknemers die daartoe geautoriseerd zijn

 

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van MakeoverGroep en vergunningwinkel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MakeoverGroep gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
MakeoverGroep maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van MakeoverGroep bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan MakeoverGroep te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MakeoverGroep heeft hier geen invloed op.

MakeoverGroep heeft Google geen toestemming gegeven om via MakeoverGroep verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De websites kunnen links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van MakeoverGroep. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. MakeoverGroep raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Disclaimer
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wij helpen u graag met Bouwadvies en vergunningen