Het verbeteren van een oude fundering of zelfs het plaatsen van een kelder onder een bestaand pand is altijd een specialistische klus. Omdat dit een aanpassing van de hoofddraagconstructie betreft is dit altijd vergunningplichtig. Vele jaren ervaring hebben wij met dit soort projecten op diverse plaatsen in Nederland. Hierdoor hebben we een groot netwerk specialisten opgebouwd die ons locatiespecifiek assisteren bij het maken van een plan voor het funderingherstel of het plaatsten van de kelder. Dit soort projecten vergt altijd maatwerk en laat dat nou net onze specialiteit zijn.

Het traject is als volgt:

  • U vraagt bij Makeovergroep een offerte aan voor het realiseren van een funderingherstel of kelder.
  • Wij stellen een offerte op en toetsen direct de haalbaarheid van het plan. In de offerte geven we aan wat de mogelijkheden zijn.
  • Als de offerte akkoord is komen wij inmeten en de specifieke wensen bespreken.
  • Binnen 4 weken na inmeten sturen wij de tekeningen voor de omgevingsvergunning ter controle toe. Als er nog zaken moeten worden aangepast dan voeren wij dat uiteraard kosteloos uit.
  • Op basis van deze tekeningen bespreken wij met onze specialisten wat de beste bouwmethode is. Als u al een aannemer heeft gevonden dan wordt die bij dit proces betrokken.
  • Als de tekeningen en het proces akkoord zijn dienen wij deze samen met alle andere verplichte formulieren in bij de gemeente. Vanaf indienen heeft de gemeente 8 weken om te reageren.
  • In de periode dat de aanvraag wordt behandeld bij de gemeente houden wij u op de hoogte van de voortgang. Omdat wij gemachtigd zijn namens u belt de gemeente ons als er vragen zijn.
  • De omgevingsvergunning wordt per post naar u toegestuurd, samen met alle tekeningen. Na afloop beschikt u over alle stukken die wij voor u hebben ingediend.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een offerte.